MMS Specjalny (MMS Premium) w PTC

I. Informacja o usłudze:
MMS specjalny to usługa polegająca na uruchomieniu w sieci Era, Tak Tak, Heyah skróconego numeru MMS, który taryfikowany jest opłatą o podwyższonej płatności: od 50 gr netto (min), do 9 zł netto (max) – za wysłanie MMSa przez klienta PTC. Na numerze MMS Premium partner ma możliwość realizacji własnych serwisów multimedialnych: przesyłanie zdjęć, muzyki itp. za użytkowanie, których klienci sieci PTC będą ponosić opłaty. Następnie z przychodów uzyskiwanych z numeru partnera następuje podział (revenue share) pomiędzy dostawcę i PTC.
Serwisy niedostępne:
1. Sprzedaż rzeczy materialnych przez MMSy Premium: zarówno jawna i ukryta
Serwisy dostępne po weryfikacji:
1. Loterie – konieczność okazania zgody Ministerstwa Finansów
2. Kody dostępu do stron erotycznych
3. Serwisy charytatywne
Za świadczone na numerze serwisy partner ponosi pełną odpowiedzialność - z obsługą reklamacji włącznie.
II. Do kogo usługa jest kierowana:
1. Firma musi posiadać NIP i Regon
2. Firma musi dysponować zapleczem technicznym do realizacji serwisu:
   a. Konieczny dostęp do Internetu (stały, o statycznym, publicznym adresie IP).
   b. Należy zbudować aplikację zdolną do odczytywania i wysyłki MMSów (PTC udostępnia specyfikację techniczną)
   c. Dostęp do MMSC następuje poprzez protokół SMTP
III. Warunki komercyjne:
1. Partner ponosi opłatę z aktywację numeru MMS Premium
2. Partner ponosi opłatę miesięczną opłatę abonamentową za każdy aktywowany numer
3. Standardowy podział przychodów wynosi około 50%(Partner)-50%(PTC).
4. W ramach swojego udziału (revnue sharing) partner otrzymuje pewną pulę MMSów zwrotnych, którą może wysłać bezpłatnie. Pula ta zależy od wartości numeru MMS Premium.
IV. Integratorzy MMS Premium:
1. Przy mniejszych serwisach (bez szerokiej promocji w TV, radiu czy prasie) proponujemy skorzystać z usług firm-integratorów serwisów MMS Premium. Firmy te maja podpisane umowy ze wszystkimi operatorami GSM oraz są podłączeni do MMSC wszystkich operatorów. Poniżej strony www takich firm:
www.avantis.pl
www.creativeteam.com.pl

www.el2.pl
www.mni.pl
www.mobiltek.pl
www.one-2-one.pl
www.teleaudio.pl
V. Pozostałe ważne informacje
1. Numer uruchomiony przez PTC dostępny jest tylko dla abonentów: Era, Tak Tak, Hayah
2. Inni operatorzy GSM dysponują tymi samymi zakresami numerów MMS Premium oraz ta samą taryfikacją. W celu aktywacji numerów, które mają być dostępne dla klientów innych operatorów GSM należy skontaktować się z tymi operatorami i podpisać stosowne umowy oraz uruchomić ten sam numer MMS Premium
Dostępne zakresy numeracyjne oraz taryfikacja poniżej:

<< COFNIJ