Numer SPECJALNY (Premium Calls) w PTC

I. Informacja o usłudze:
Numer specjalny to usługa polegająca na uruchomieniu w sieci Era, Tak Tak, Heyah skróconego numeru dla połączeń głosowych (video), który taryfikowany jest opłatą o podwyższonej płatności (Premium): min 50 gr netto, max 9 zł netto/za minutę lub całe połączenie. Połączenia na numer Specjalny aktywowany dla danego dostawcy przekierowywane są do centrali cyfrowej firmy zewnętrznej (PBX), która realizuje serwis. Na numerze Specjalnym dostawca ma możliwość uruchamiania różnych serwisów, najczęściej są to: party line, erotic line, konkursy, chaty, głosowania, loterie promocyjne, serwisy informacyjne, serwisy video itd. Istotą usługi jest podział przychodów z połączeń wykonywanych przez klientów PTC na numery danego partnera.
Serwisy niedostępne:
1.      Sprzedaż rzeczy materialnych
2.      Serwisy charytatywne
Za świadczone na numerze serwisy partner ponosi odpowiedzialność - z obsługą reklamacji włącznie.
II. Do kogo usługa jest kierowana:
1. Firma musi posiadać NIP i Regon
2. Firma musi dysponować zapleczem technicznym do realizacji serwisu – centrala cyfrowa do połączeń głosowych lub video calls.
III. Warunki komercyjne:
1. Partner ponosi opłatę z aktywację numeru:
2. Partner ponosi opłatę miesięczną opłatę abonamentową za każdy aktywowany numer
3. Standardowe podział przychodów wynosi około 50%(Partner)-50%(PTC). 
IV. Integratorzy Premium Calls:
Przy mniejszych serwisach (bez szerokiej promocji w TV, radiu czy prasie) proponujemy skorzystać z usług firm-integratorów serwisów Premium Calls lub firm dysponujących zestawioną z nami transmisją połączeń głosowych (video). Poniżej strony www takich firm:
V. Pozostałe ważne informacje:
1. Numer uruchomiony przez PTC dostępny jest dla abonentów i użytkowników: Era, Heyah, Tak Tak, Era Domowa i Firmowa.
2. Inni operatorzy GSM dysponują tymi samymi zakresami numerów Premium z ta samą taryfikacją. W celu aktywacji numerów, które mają być dostępne dla klientów innych operatorów GSM należy skontaktować się z tymi operatorami i podpisać stosowne umowy oraz uruchomić ten sam numer Premium.
3. Jest możliwe skorzystanie z usług integratorów (firm mających podpisane umowy ze wszystkimi operatorami GSM, mających zestawione łącza i aktywne numery Specjalne). Integratorzy mogą uruchomić serwis na swoim łączu i swoich numerach.
4. Numery Specjalne tartyfikowane są albo za minutę połączenia (pay per minute) albo za połączenie (pay per call).
5. Partner musi posiadać centralę cyfrowa (PBX) do obsługi połączeń głosowych (video) – nie ma możliwości przekierowywania połączeń z numerów Premium bezpośrednio na inne numery np. inne numery komórkowe.
6. Klient sam prowadzi własny serwis, PTC nie udostępnia aplikacji, oprogramowania, ani też hardware`u w celu uruchomienia serwisu.
7. Konieczne jest zestawienie połączenia pomiędzy siecią PTC a systemami komunikacyjnymi klienta. Koszt zestawienie łącza oraz koszt utrzymania łącza ponosi Partner. Możliwe jest skorzystanie z usług innych operatorów dysponujących już punktem styku z siecią PTC.
Dostępne zakresy numeracyjne oraz taryfikacja poniżej:

<< COFNIJ