Raport "Zgłoszenie Uruchomienia Usługi"
Raport zawiera zestawienie wszystkich zgłoszeń ZUU. Dodatkowe widoczne pola w raporcie to:
- Numer , którego dot. ZUU;
- Nazwa Serwisu;
- Data uruchomienia serwisu;
- Status zgłoszenia.
Dodatkowo, do dyspozycji mamy filtr, dzięki któremu możemy wybrać dokumenty ZUU wg następujących parametrów: daty, numeru lub nazwy serwisu. Istnieje również możliwość eksportu raportu do formaty *.csv. 
ZUU
Raport "Numery/ Serwisy"
Raport zawiera zestawienie numerów specjalnych (SMS/MMS Specjalny, Numer Specjalny), wraz z aktualnymi serwisami, które ich dotyczą.
Wizualizacja raportu ułatwia odnaleźć aktywne serwisy, które wykorzystują konkretne numery specjlane. Istnieje również możliwość eksportu raportu do formatu *.csv. 
numery