Krok po kroku

1. Podjęcie współpracy

Partner, który chce nawiązać współpracę w ramach obszarów SMS/MMS Specjalny, WAP Specjalny lub Numer Specjalny powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w lewym menu portalu pod nazwą Rejestracja.

Na podstawie przesłanych za pomocą formularza rejestracyjnego informacji, w ciągu 5 dni, zostanie podjęta decyzja o nawiązaniu współpracy.
Decyzja uwarunkowana jest następującymi kryteriami:

  1. planowanym wysokim przychodem z uruchomionych serwisów w ramach danego obszaru,
  2. atrakcyjnym planem marketingowym,
  3. innowacyjnością planowanej usługi.

O pozytywnej decyzji zostaną Państwo poinformowani mail'em. Dodatkowo przesłany zostanie dokument o zachowaniu poufności, który należy podpisać i zwrotnie przesłać na podany w mail'u adres. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy ramowej, która zostanie przygotowana i przesłana Państwu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 

Po podpisaniu umowy ramowej, otrzymają Państwo mail'em login i hasło do Portalu Partnerskiego. Otrzymany login jest typu administratora po stronie Partnera, tzn. posłuży Państwu do założenia kont swoim Pracownikom, a także do zarządzania informacją o Państwa firmie.

Mając login i hasło, będą mogli Państwo w pełni skorzystać z funkcjonalności Portalu Partnerskiego.

 

2. Funkcje Premium Portalu
  1. Obsługa zgłoszeń firm mających pomysły na nowe usługi multimedialne dla klientów indywidualnych.
  2. Wsparcie komunikacji pomiędzy PTC a Dostawcami serwisów multimedialnych w działaniach operacyjnych: zawieranie umów, aktywacje i rezerwacje numerów, uruchamianie nowych serwisów.
  3. Dostarczanie specyfikacji technicznych opisujących możliwości realizacji serwisó multimedialnych (opis systemów PTC, opis API i procedury integracji z systemami PTC).
  4. Przechowywanie aktualnej bazy numerów, serwisów i dostęp do bieżacych zleceń wspólnie realizowanych.
  5. Przechowywanie parametrów technicznych serwisów rezlizowanych z dostawcami.

3. Zgłaszanie awarii
W przypadku problemów technicznych, wykrytych przez Państwa po stronie PTC, należy niezwłocznie przekazać tą  informację na adres: premium@t-mobile.pl. Jeżeli problem dotyczy obszaru SMS Specjalny, problem można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48602200203.

 
4. Reklamacje od Klientów

Reklamacje Klientów, które sprawiają problem w obsłudze, proszę przesyłać bezpośre zgłaszać do Biuro Obsługi Abonenta:
602 900 z telefonu w T-Mobile, (0-22) 413 69 96 z telefonu stacjonarnego. << COFNIJ