WAP Specjalny (WAP Premium) w PTC

I. Informacja o usłudze:
1. Wap specjalny umożliwia podłączenie mobilnych płatności w serwisie WAP.

2. Użytkownik serwisu, w czasie przeglądania, dostaje wyświetloną na ekranie telefonu informacje o płatności, z linkiem do akceptacji. Po akceptacji opłata jest automatycznie albo zdejmowana z konta prepaid albo dodawana do rachunku klienta abonamentowego.

3. Z przychodów wygenerowanych przez serwis następuje podział pomiędzy PTC a dostawcę serwisu.

4. System PTC daje możliwość kreowania dowolnych płatności (Pay per Event – płatność za zdarzenie, subskrypcie czasowe, ilościowe, autoodnawialne itp. Standardowo cena płatności Wap Premium powinna mieścić się w przedziale: 0-9 zł netto. PTC dostarcza pełną specyfikację techniczną. Mechanizm jest prosty w implementacji.
5. Przykładowe działające serwisy to:
wap.wapster.pl
wap.papla.pl
wap.mobila.pl
Serwisy niedostępne:
1.   Sprzedaż rzeczy materialnych: zarówno jawna i ukryta

Serwisy dostępne po weryfikacji:
1.   Loterie – konieczność okazania zgody Ministerstwa Finansów
2.   Serwisy charytatywne
Za świadczone serwisy dostawca ponosi pełną odpowiedzialność - z obsługą reklamacji włącznie.
II. Do kogo usługa jest kierowana:
1. Firma musi posiadać NIP i Regon
2. Firma musi zbudować aplikację zdolną do obsługi mechanizmu płatności Wap Premium.
III. Warunki komercyjne:
Za uruchomienie i utrzymanie płatności Wap Premium PTC nie pobiera żadnych opłat. Standardowy podział przychodów pomiędzy dostawcą serwisu i PTC wynosi: 60-40%
IV. Integratorzy Wap Premium:
Właścicielom mniejszych serwisów wap proponujemy skorzystać z usług firm-integratorów Wap Premium:
V. Pozostałe ważne informacje
1. Płatność uruchomiona przez PTC dostępna jest tylko dla abonentów: Era, Tak Tak, Hayah
2. Inni operatorzy GSM mają możliwość uruchomienia płatności Wap Premium. W tym  celu należy skontaktować się z tymi operatorami i podpisać stosowne umowy.

<< COFNIJ